Polityka prywatności Feeds.automated 

 

Co znajdziesz w tym dokumencie?

 

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

 

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Portalu,
 3. informacje o plikach cookies.

 

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne. 2

Administrator 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności 2

Zabezpieczenie danych osobowych. 2

Twoje prawa dotyczące danych osobowych. 3

Prawo sprzeciwu. 3

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 3

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania. 3

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami 3

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu. 4

Zapis na newsletter 5

Część III – informacje o plikach cookies. 6

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy. 6

Rodzaje plików cookies. 6

Jak usunąć pliki cookies. 6

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu. 7

Zewnętrzne pliki cookies. 7

 

Część I – Postanowienia ogólne

 

 § 1

Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Bluerank sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 306691, NIP 727-272-57-03, REGON 100525573. Kapitał zakładowy Administratora wynosi 100 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz się z nami skontaktować:
  1. listownie: ul. Piłsudskiego 87, 92-332 Łódź,
  2. e-mailem na adres: rodo@bluerank.com,
  3. telefonicznie pod numerem: 42 632 33 21.
 4. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, p. Dominika Lubasza, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl lub nr telefonu: +48 509 824-632.

 

§ 2

Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem feedsautomated.com,
 2. „Aplikacja”aplikacja Feeds.automated stworzona, utrzymywana i udostępniana przez nas, służąca do tworzenia oraz usprawniania feedu produktowego oraz jego dodawania do platform reklamowych, udostępniana w modelu SaaS (software as a service) w Serwisie,
 3. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 4. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

 

§ 3

Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu lub Aplikacji przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.

 

§ 4

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 5

Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa Urzędu.

 

§ 7

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie bluerank.pl oraz w naszej siedzibie.

 

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 

§ 8

Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 

 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?

Przekazujemy je następującym podmiotom:

a.      Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - w zakresie hostingu

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

 

8.     Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

 

 

§ 9

Rejestracja w Serwisie

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.      Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Wykonania umowy o korzystanie z Aplikacji.

 

2.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 

3.      Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawrzeć z nami umowy o korzystanie z Aplikacji.

 

4.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy.

 

5.      Komu przekażemy Twoje dane?

Przekazujemy je następującym podmiotom:

b.      Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - w zakresie hostingu

 

6.      Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas trwania umowy o korzystanie z Aplikacji oraz czas potrzebny na wykazanie, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości okresów przedawnienia roszczeń.

 

7.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

 

 

§ 10

Zapis na newsletter

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

1.      Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

Marketingowym, polegającym na:

a.      poinformowaniu Cię o uruchomieniu wersji testowej Aplikacji, jak i gotowej Aplikacji;

b.      przekazywaniu Ci wiadomości o istotnych zmianach w Aplikacji i nowych treściach, które pojawią się na naszej stronie, a także informacji związanych z promowaniem naszych usług oraz nas samych;

c.      analizowaniu czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

 

2.      Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 

3.      Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać do naszego newslettra oraz otrzymywać od nas wskazanych wyżej informacji.

 

4.      Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

a.      art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

b.      art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę na możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 

5.      Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Promowanie naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji handlowej oraz doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 

6.      Komu przekażemy Twoje dane?

Przekazujemy je następującym podmiotom:

a.      Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - w zakresie hostingu

 

7.      Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

8.      Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

 

 

 

Część III – informacje o plikach cookies

 

§ 11

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.      W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj pod ten link.

2.      Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a.      utrzymywania Twojej sesji po zalogowaniu do Serwisu i Aplikacji;

b.      Analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;

c.      Prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych, w tym związanych z przekazywaniem Ci informacji o Aplikacji w trakcie korzystania przez Ciebie z innych stron internetowych, a zwłaszcza portali społecznościowych, jak Facebook i LinkedIn;

d.      Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 

§ 12

Rodzaje plików cookies

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

1)     sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

2)     stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

3)     zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie.

 

§ 13

Jak usunąć pliki cookies

1.      Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2.      Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3.      Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

§ 14

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu oraz Aplikacji. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się do Aplikacji.

 

 

§ 15

Zewnętrzne pliki cookies

1.      Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.

2.      Korzystamy z usług:

a.         Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - w zakresie hostingu oraz usług dodatkowych  takich jak login, Google Analytics, G Suite;

b.         Facebook.com (Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – w zakresie usług marketingowych oraz dodatkowych takich jak login;

c.         Linkedin.com (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085) – w zakresie usług marketingowych oraz dodatkowych takich jak login.

3.      W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

4.      Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc., który jest dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.